Scroll

Spawanie metodą MIG/MAG — charakterystyka

cięcie laserem płock

Spawanie metodą MIG/MAG

Tego typu spawanie wykonuje się elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Drut jest podawany w ciągły sposób za pomocą elektrody topliwej, a jako gazy obojętne wykorzystuje się najczęściej argon i hel. Z kolei dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem stosowana jest jako gazy osłonowe aktywne.

Techniki spawania

Głównym narzędziem spawacza jest uchwyt spawalniczy. To dzięki niemu można wprowadzić dodatkowy materiał lub dodać gaz osłonowy. Ponadto służy on do przekazywania odpowiedniego prądu spawania do obrabianego elementu. Najważniejszymi parametrami są pozycja spawania, kąt uchwytu spawalniczego, prędkość spawania, kształt jeziorka spawalniczego oraz długość wolnego wylotu. Kontrolowanie jeziorka spawalniczego jest szczególnie ważne, ponieważ przez chwilę nieuwagi może wystąpić ryzyko pojawienia się niezgodności spawalniczej. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przerwanie pracy i wznowienie jej po chwili.

Cechy metody spawania MIG/MAG

Taka metoda spawania posiada zarówno swoje zalety, jak i wady. Jej niewątpliwymi plusami są: uniwersalność (można spawać różnego rodzaju metale i ich stopy we wszystkich możliwych pozycjach), wysoka wydajność (wyższa niż np. elektrodami otulonymi), niski koszt materiałów spawalniczych (w porównaniu do spawania elektrodami otulonymi koszty są niższe o około 20%), dobra jakość, możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości oraz zmechanizowania metody.

Jednak warto pamiętać, że tak jak każda inna metoda i ta ma swoje wady. Jedną z nich są dość wysokie koszty zakupu urządzeń i wyposażenia oraz konieczność przygotowania brzegów elementów spawanych. Ponadto należy pamiętać, że jakość spoin zależy od umiejętności spawacza w bardzo dużym stopniu oraz to, że takie spawanie jest nacechowane większą skłonnością do powstawania porowatości spoin i powstawania przyklejeń. Należy również pamiętać, że podczas spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu. Dlatego, wykonanie spawania tą metodą warto zlecić doświadczonym osobom. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usługi spawania, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

cięcie laserem płock2

Zastosowanie metody MIG/MAG

Metoda MAG znajduje zastosowanie głównie podczas łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Z kolei metoda spawania MIG wykorzystywana jest do spawania aluminium i miedzi oraz innych metali nieżelaznych i ich stopów.

Metody te znajdują zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu spawalniczego. Jest to m.in. przemysł ciężki i maszynowy, w którego skład wchodzą stocznie, wytwarzanie stalowych konstrukcji, rurociągów i zbiorników ciśnieniowych, a także branże remontowe i konserwacyjne. Półautomaty spawalnicze są rozpowszechnione w obróbce cienkich blach, w szczególności w branży samochodowej i przemyśle drobnym. Ponadto migomaty są często używane podczas prac domowych lub hobbistycznie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.